Bunnpris Røra

På Bunnpris-butikken på Røra ble Spar-Bygg as valgt som totalentreprenør for arbeidene. Det dreide seg om en totalentreprise for ombygging av eksisterende butikk, og nybygg på 321m2, mens butikken skulle driftes som normalt. I K Lykke eiendom var oppdragsgiver og ifht til prislapp, var dette en jobb til ca 10 mill eks mva. Jobben ble ferdigstilt høsten 2016.